RSS Facebook Linkuj!
 


kavenu.eu

plzen.eu

6. a 7. ročník soutěže autorů her!

Cílem této soutěže je podporovat kvalitní české deskové hry. Každý rok je vítězná hra vydána, v roce 2010-2011 budou mít autoři deskových her dokonce dvojnásobnou příležitost, protože proběhne nejen 6. ročník soutěže, ale začíná i cyklus ročníku sedmého.

Důvodem tohoto kroku je nový, prodloužený harmonogram celé soutěže, který lépe zohledňuje celý proces testování, výběru, dolaďování, grafického zpracování, vydání hry a jejího uvedení na trh. Vedlejším a jistě vítaným efektem přechodu na nový harmonogram je skutečnost, že v nejbližším roce bude kromě 6. ročníku soutěže na rok 2011 vyhlášen a nastartován i 7. ročník, jehož vítězná hra bude vydaná v roce 2012. V rámci toho samozřejmě nutně dojde i k nějakým změnám, například přesun 3. setkání autorů na květen, vznik nového letního a zimního setkání atd.

Harmonogram 6. ročníku

Harmonogram 7. ročníku

přihlášky svých her zasílejte prosím zde

Bližší informace naleznete na stránkách CBG

přidáno 27.11.2010